A közúti közlekedésben a zebra nagyon fontos eleme a gyalogosok védelmének.

Egy közelmúltban történt halálos baleset úgy következett be, hogy az autós a zebrán ütötte el a gyalogost. A híradásban szerepelt, hogy az autós kb. 30 méteres féknyomot hagyott és a zebrán lévő gyalogost még így is olyan erejű ütés érte,  hogy a lábáról lerepült cipőt a híradósok által készített kamerafelvétel az út melletti ház tetején elhelyezkedve mutatta. 

Az eset kapcsán megnéztem a KRESZ törvény hatályos gyalogosátkelőhelyre vonatkozó szabályozását. A BALESET-MEGELŐZÉS az ORFK Baleset Megelőzési Bizottság Honlapján is találtam egy kapcsolódó cikket /2015. évben volt a megjelenése/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet

Hatályos: 2017.08.05 -

2019. 02. 07-ei lekérdezés a www.njt.hu –ból

III. RÉSZ

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályok

Gyalogosok közlekedése

21. § 

(5) A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelőhely nincs,

a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában), valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között (a járdasziget teljes hosszában),

b) egyéb helyen bárhol,

a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.

(6) A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja, vagy megtévesztheti.

(7) A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.

(8) A gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja. Nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.

BALESET-MEGELŐZÉS, az ORFK Balesetmegelőzési Bizottság Honlapja http://www.baleset-megelozes.eu/cikk.php?id=1063

A gyalogos-átkelőhely fogalmát az StVO (német KRESZ) 26§-a 1953. augusztus 24-i hatállyal vezette be a német jogrendbe. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek eleinte mindössze az átkelés szabályos helyét jelezték, és nem feltétlenül jelentettek  egyet a gyalogosok elsőbbségi helyzetével. A zebrára csak azt követően léphetett a gyalogos, miután meggyőződött arról, hogy átkelése biztonságos, és csak akkor volt elsőbbségi helyzetben a közeledő járművekkel szemben, ha már ténylegesen a gyalogos-átkelőhelyen haladt. Az akkori német szabályozás nem írt elő a járművezető részére fokozott óvatosságot a zebra megközelítésekor, továbbá szükség szerinti megállási kötelezettséget sem arra az esetre, amennyiben az úttest szélén, vagy a járdán az úttesten áthaladni szándékozó gyalogos áll. Részben ezek következtében a halálos kimenetelű, valamint súlyos sérüléssel járó gyalogos gázolások száma 1955 és 1964 között ugrásszerűen megnövekedett.

Változást az StVO 1964. június 01-én hatályba lépett módosítása, az úgynevezett „Lex Zebra” jelentette. Ebben a gyalogosok részére előírták többek között azt, hogy a gyalogos-átkelőhelyen a legrövidebb úton – lényegében az út tengelyére merőlegesen – kell áthaladniuk, míg a járművezetőknek a zebrát fokozott óvatossággal kell megközelíteniük és szükséges esetben megállással kell biztosítaniuk a gyalogosok biztonságos áthaladását.

----------------------------------------------------------------------------------

A magyar KRESZ szabályozásban a problémát abban látom, hogy a törvény nem mondja ki határozottan, hogy amennyiben a gyalogos a gyalogosátkelőhelynél az út szélén áll és nyilvánvaló az autós számára, hogy a gyalogos az úton történő áthaladás szándékával tartózkodik ott akkor az autósnak meg kell állni és biztosítania kell a gyalogos áthaladásának a lehetőségét.

A mostani szabályozás /7/ bekezdés azt tartalmazza, hogy „A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van.”  Ebből az következik, ha nincs a gyalogos az úttesten /zebrával ellátott részén/ akkor nincs elsőbbsége az autóssal szemben.

A /6/ bekezdés: „A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, …” Ez a törvényi előírás a gyalogos számára előírja az útra lelépés feltételét bárhol, tehát a zebrára történő lelépésre is vonatkozik.

A probléma abban van az autós szemszögéből: óvatosan közelítem a zebrát, láthatóan a gyalogos a zebránál áll, még az útra nem lépett le, de az áthaladási szándéka nyilvánvaló – mi legyen az autós számára a követendő magatartás ?  Az autós, ha követné a hatályos szabályt akkor arra gondol, hogy jelen pillanatban nincs a gyalogosnak elsőbbsége velem szemben, mert még nincs az úttestnek a zebrával felfestett részén, tehát az autós haladhat át először az úttest zebra részén és ezt a gyalogosnak meg kell várni.

Bizonytalan az autós abban, hogy a gyalogos is így gondolkodik-e ? Nem lép-e be a gépkocsi elé ? A gyalogos esetleg azt gondolja, hogy az autós meg fog állni, ha őt mint gyalogost észlelte az út szélén nyilvánvaló áthaladási szándékkal ? Ez a bizonytalanság katasztrofális következményekkel járhat, a gyalogos elütéséhez vezethet !

Az óvatos autósok saját védelmük érdekében, ha észlelik a zebránál az út szélén álló gyalogost akkor határozottan megállnak és ezzel vagy kézmozdulattal jelzik a gyalogosnak, hogy az áthaladást kezdje meg. Amikor a gyalogos áthaladt, az autós biztonságosan oldotta meg a szituációt és nyugodtan tudja folytatni az útját. A fenti német szabályozásra utalok, hogy baleseteket eredményezett, ha a szabály nem fejezte ki egyértelműen, hogy milyen elsőbbségi viszony van abban a szituációban amikor a gyalogos még a zebrára nem lépett le és közelít az autós.

A KRESZ az elsőbbségadásnál a STOP tábla esetében a következő megfogalmazást tartalmazza:

b)45 „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező'' (11. és 12. ábra), a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt – meg kell állni, és az a) pontban említett úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni. A vasúti átjáróra a megállás után a 39. §-ban foglaltak szerint szabad ráhajtani.

A magyar KRESZ szabályozást a zebra esetében hasonló módon kellene kiegészíteni a meglévő 21. §  /7/ bekezdés szövegét /vastagított szövegrésszel/:  

A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van. Ugyancsak elsőbbsége van – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad.

A gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van akkor is, ha a gyalogosátkelőhelynél /a gyalogosjárda meghosszabbításánál az útkereszteződésnél/ áll,  és ott az úton való áthaladás szándékával tartózkodik. A jármű vezetőnek ebben a helyzetben a gyalogosátkelőnél meg kell állni és a gyalogos részére elsőbbséget kell adni. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.

A 21. § /6/ bekezdés:  A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. - törvényi szabálya alapján – a törvény szöveg javasolt kiegészítése után is - fontos hangsúlyozni, hogy a gyalogos a járművekkel szembeni elsőbbsége tudatában is csak akkor léphet a zebrára – a saját testi épsége megóvása érdekében -, amennyiben meggyőződött arról, hogy a jármű vezetője részére az elsőbbséget az úton történő áthaladáshoz egyértelműen megadta.

Jenő /Fejér megye /

2019. február 07. 

Dr. Csáktornyai Zsolt